Ponedeljak: Krajnji rok za četvrtu ratu dugovanih poreza i doprinosa

7. maj 13:51

U ponedeljak, 10. maja ističe rok za uplatu četvrte rate dugovanih poreza i doprinosa, saopštila je danas Poreska uprava. Ističe se da ako ne izmiri ratu, privredni subjekat gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

Podelite