Gađanja na Strelištu Desić

21. jun 12:09

Jedinice Vojske Srbije izvodiće pešadijska gađanja na strelištu "Desić", svim radnim danima do kraja juna, u vremenu od sedam do 22 časa. U vreme izvođenja gađanja zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega, u blizini strelišta i na deonicama puta koje vode ka njemu.

Podelite