Aleksandar Prica potpredsednik republičke Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i TBC-a

24. jun 13:10

Imenovanje Aleksandra Price, predsednika Upravnog odbora Asocijacije Duga, na mesto potpredsednika republičke Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze čestitao je Zavod za javno zdravlje Šabac.

Pored Aleksandra Price članove Komisije čine predstavnici Ministarstava, Instituta za javno zdravlje Srbije, Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, Klinike za infektivne i tropske bolesti, članovi Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije, kao i predstavnici NVO sektora koji se bave borbom protiv ovih zaraznih bolesti i predstavnik Svetske zdravstvene organizacije.
Zadaci komisije su da razmatra i analizira stanje u oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze, da planira, izrađuje i prati strateška dokumenta u borbi protiv ovih bolesti, i da u koordinaciji sa Globalnim fondom i svim drugim zainteresovanim stranama sprovodi sve aktivnosti za prevenciju i unapređenje položaja osoba obolelih od AIDS-a i tuberkuloze.
Asocijacija Duga je nevladina organizacija osnovana 2004. godine sa sedištem u Šapcu. Realizacijom niza projekata iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, prevenciji HIV infekcije, i poboljšanju položaja osoba obolelih od AIDS-a, ne samo na teritoriji Mačvanskog okruga, već i cele Srbije, Asocijacija Duga značajan je partner svim državnim institucijama koje se bore za očuvanje javnog zdravlja.
Zavod za javno zdravlje Šabac će uvek podržati aktivnosti svih organizacija koje su čuvari zdravlja i koje svojim svakodnevnim zalaganjem pokazuju da "malo dobrote čoveka prema čoveku više vredi nego silna ljubav prema čovečanstvu" – stoji u saopštenju Zavoda za javno zdravlje Šabac.
Podelite