Osečina: O transfer stanici i reciklažnom dvorištu održana javna rasprava

23. jun 12:51

U cilju nastavka aktivnosti na realizaciji Projekta Regionalne komunalne deponije Eko Tamnava, u Osečini je održana javna rasprava, povodom izgradnje transfer stanice i reciklažnog dvorišta za komunalni otpad sa područja opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, s tim da se prikupljeni otpad neće odlagati u Osečini, već se planira njegov tranzit za regionalnu deponiju u Ubu. U radu skupa, pored predsednika opštine Osečina, učestvovali su načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac, predsednici opština zainteresovanih za ovu investiciju, direktor preduzerća Eko Tamnava i predstavnik Instituta CIP. Meštani Osečine, koji su učestvovali u raspravi, tražili su odgovore o eventualnom štetnom uticaju transfer stanice i reciklažnog dvorišta na životnu sredinu. Nedvosmisleno je naglašeno da štetnog uticaja nema i da nije u pitanju deponija na koju se odlaže komunalni otpad, već mesto gde će se obavljati selekcija prikupljenog komunalnog otpada koji će se potom odvoziti na Regionalnu deponiju Kalenić.
Podelite