Dr Miloš Jovanović : Republika Srpska je naš ponos !

10. januar 14:36

Kandidat za predsednika Republike Srbije Srpske koalicije NADA, Miloš Jovanović: povodom Dana Republike Srpske, izjavio je da je ovo Dan na koji smo svi ponosni!
Podelite