MORAMO : Nasilni moraju biti osuđeni

8. jun 18:30

Nasilnici i predatori se moraju pronaći, osuditi i kazniti - navodi se u saopštenju za javnost koalicije MORAMO koje potpisuje prof. dr Biljana Stojković, kandidatkinja za predsednicu ove koalicije.
Zastrašujuće je i krajnje nedopustivo da se profesori i nastavni kadar koriste svojim autoritetom i seksualno uzemiravaju i mobinguju svoje koleginice i kolege.
Tražimo da se dekan izvini svim studentima i studentkinjama koje su bile žrtve mobinga i seksualnog uznemiravanja tokom prethodnih godina, kao što je to uradio dekan Fakulteta dramskih umetnosti. Takođe, tražimo da se hitno oformi telo, a koje će studenti odabrati, kojem će se studenti moći obratiti i prijaviti ove, ali i nove slučajeve uznemiravanja i ucenjivanja. Naravno sve mora biti u saradnji sa nadležnim institucijama policijom i tužilaštvom, da ne dođe do zloupotrebe prijava.
Ovo mora postati primer i praksa, ne samo na FDU i Arhitektonskom fakultetu, već ću zahtevati i da se na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu pokrenu ovakve inicijative, a od muških kolega, pošto su žene najčešće i žrtve ovakvog ponašanja, tražimo da podrže svoje koleginice i pomognu im da prijave svako nasilje. Nasilnici i predatori se moraju pronaći, osuditi i kazniti - navodi se u saopštenju koalicije MORAMO koju potpisuje Prof. dr Biljana Stojković, profesorka Univerziteta u Beogradu i kandidatkinja koalicije MORAMO za predsednicu Republike Srbije
Podelite