Elektonske usluge za jednostavniji put do dokumenata

8. jun 18:10

Jesu li nam elektronske usluge promenile život i vratile dostojanstvo ? Neke sigurno jesu. To znaju svi koji su poslednjih godina podnosili zahtev za pasoš ili ličnu kartu. Nerado se sećamo pribavljanja dokumenata i čekanja u redovima pred šalterima, jer već više od decenije Ministarstvo unutrašnjih poslova elektronski zakazuje termine. Među prvima je podržalo razvoj elektronske uprave i pokazalo da se sistem usluga koje pruža građanima može modernizovati.
Podelite