Odložiti dodelu frekvencija

8. jun 18:00

Međusektorska grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za slobodu izražavanja i medija zatražila je danas odlaganje javnog konkursa za dodelu nacionalnih televizijskih i radijskih frekvencija, koji je 15.-og aprila raspisalo Regulatorno telo za elektronske medije.
Grupa traži odlaganje tog procesa dok ne budu usvojene izmene Zakona o elektronskim medijima i ne bude izabran novi sastav REM.U Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji 2020-2022 predviđeno je da se najkasnije do kraja juna ove godine Zakon o elektronskim medijima izmeni u pogledu izbora članova Saveta REMa i da se zatim, po novom konkursu, izabere budući saziv.Smatramo da je neophodno da konkurs za dodelu frekvencija treba da raspiše novi saziv, a na osnovu prethodno sprovedene analize medijskog tržišta, što je takođe obaveza regulatora po Zakonu o elektronskim medijima, navela je grupa.To predstavlja neophodan preduslov kako bi se osiguralo da se nacionalne frekvencije dodele u fer i transparentnom postupku.Zabrinutost zbog načina na koji se postupak trenutno sprovodi su izrazile i organizacije Media Freedom Rapid Response i Nezavisno udruženje novinara Srbije, koje su takođe istakle i politizovanost rada trenutnog sastava regulatornog tela.U prilog ovome ide i izostanak reakcije REM na uznemiravajuće scene nasilja u rijaliti programima koji se emituju na televizijama Hepi i Pink, koje će izvesno konkurisati za obnovu nacionalne frekvencije, a na šta je stručna javnost takođe nedavno ukazivala.Ovo još jednom pokazuje da REM ne postupa u okviru svojih ovlašćenja i ne sankcioniše najgrublja kršenja propisa od strane privatnih televizija bliskih vlasti, na šta Međusektorska radna grupa NKEU godinama ukazuje u svojim izveštajima, dodaje se u saopštenju.Apelujemo da se sprovođenje konkursa obustavi pre njegovog isteka 20. juna, kako bi se dodela frekvencija sprovela u nepristrasnom postupku, koji bi osigurao da se rad postojećih elektronskih medija objektivno preispita, a nove dozvole dodele medijima koji dokažu da će svoj posao obavljati profesionalno i savesno, u skladu sa interesom celokupne javnosti, navodi se u saopštenju.
Podelite