Dan reke Save

1. jun 18:20

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa JVP „Srbijavode“, organizovali su danas proslavu Dana reke Save, na platou „ Red Queen“ (Beograd na vodi). Države strane Okvirnog sporazuma o slivu reke Save su, 1. juna 2007. godine u Zagrebu, na prvom sastanku strana, ovaj datum proglasile Danom reke Save. Od tada se svake godine obeležava Dan reke Save na celom slivu u cilju promovisanja značaja ove reke za sve zemlje u slivu, njenih visokih ekoloških vrednosti i socio-ekonomskih potencijala.Organizovanjem različitih aktivnosti skreće se pažnja na vitalnu ulogu koju reka Sava i njene pritoke imaju u životu stanovništva u njenom slivu, te s tim u vezi podizanje javne svesti o važnosti prekogranične saradnje i dogovora o bitnim oblicima korišćenja i zaštite voda u slivu reke Save. Međunarodni Dan reke Save se svake godine obeležava organizacijom brojnih događaja koji obuhvataju sportske i obrazovne sadržaje, savske sajmove i druge aktivnosti i tako upućuje i apel građanima Republike Srbije da čuvaju ovaj neprocenjivi prirodni resurs koji imamo u zemlji.

Podelite