Gušenje medijskih sloboda

31. maj 16:52

To da lokalna vlast koja nema nikakav istinski legitimetet pokušava da nedostatak istog nadoknadi gušenjem medijskih sloboda i sprečavanjem slobode mišljenja i govora je od samog stupanja na funkciju potpuno jasno. Danas doneto Rešenje o raspodeli sredstava za sufinasnsiranje projkata proizvodnje medijskih sadržaja samo još jednom potvrđuje ispravnost ovakvog stava građana i produbljuje osećaj da je Šabac grad u kom je grupa ljudi uzurpirala vlast sa namerom da se, između ostalog, osveti Šapčanima zbog toga što ih ne žele i ne prihvataju.
Podelite