SRS : Nelegitiman referendum za nelegitimne sudije

17. januar 16:01

Srpska radikalna stranka izražava žaljenje zbog promene Ustava Republike Srbije u nelegitimnom izboru sudija i javnih tužilaca. Nažalost, i proces raspisivanja i sprovođenja referenduma je nelegitiman jer je referendum raspisala jednopartijska Narodna skupština.Ovim izmenama narušiće se podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku granu vlasti, jer će sudska grana vlasti biti formirana mimo narodne volje, što je suprotno savremenim demokratskim principima.Nelegitimnost procesa izbora sudija mimo Narodne skupštine i daleko od očiju javnosti izazvaće još veći kolaps u pravosuđu, a korupcija će doći do punog izražaja. Ove promene su u interesu tajkuna, stranih ambasada i nevladinih organizacija i narod od njih neće imati nikakve koristi – kaže se u saopštenju Srpske Radikalne Stranke.

Podelite