"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama"

26. novembar 2021. 10:45

Nizom aktivnosti, čiji je cilj podizanje svesti javnosti o razmerama nasilja prema ženama u našem društvu i važnosti prevencije svih oblika rodno zasnovanog nasilja, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost se juče priključuje obeležavanju 30. globalne UN kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", čiji je ovogodišnji slogan Zaustavimo nasilje nad ženama odmah"
Podelite