Održivost civilnog društva u Srbiji u padu

11. novembar 2021. 15:40

Nacionalna koalicija za decentralizaciju predstavila je rezultate godišnjeg Indeksa održivosti organizacija civilnog društva u Srbiji za 2020. godinu, koji je izrađen uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Celokupna odrđivost civilnog društva u 2020. godini je pala u poređenju sa 2019-om.
Pogoršanje je zabeleženo u dimenzijama pravno okruženje, zagovaranje i pružanje usluga. Finansijska održivost, sektorska infrastruktura i slika u javnosti uglavnom su ostale nepromenjene, dok je zabeležen rast organizacionog kapaciteta sektora. Pandemija bolesti Kovid-19 dodatno je povećala izazove sa kojima se suočavalo civilno društvo, ali jedan od najvećih izazova bilo je neprijateljsko okruženje kreirano od strane tabloida, kao i pritisak države prema organizacijama civilnog društva koje se bave nadgledanjem rada vlade i istraživačkim novinarstvom. U julu 2020. godine Uprava za sprečavanje pranja novca, koja je deo Ministarstva finansija u Srbiji pokrenula je zvaničnu istragu nad 57 organizacija i pojedinaca za koje je tvrdila da su osumnjičeni za pranje novca i finansiranje terorizma. To je ometalo rad ovih organizacija i učinilo pravno okruženje još nepovoljnijim za delovanje i aktivnosti civilnog društva. Uslovi za zagovaranje takođe su se pogoršali u 2020. godini usled veoma slabe saradnje između civilnog društva i donosilaca odluka. „Civilno društvo pokazalo je izuzetnu otpornost i hrabrost u uslovima koji nisu nimalo povoljni. Naročito ohrabruje to što su brojne inicijative iz cele Srbije okupile veliki broj ljudi i pokazale društvenu snagu u vezi onih pitanja do kojih je građanima stalo. Značajans kok u građanskom aktivizmu na lokalnom nivou predstavlja deo globalnog pokreta za osnaživanje uloge građana, koji prkose sve zatvorenijim političkim procesima i populističkim političkim trendovima širom sveta.“ izjavio je Mladen Jovanović, direktor NKD.


Podelite
 • Bogojavljenje je praznik ustanovljen na spomen Hristovog krštenja i objavljivanje Bogočoveka. Jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Tradicionalno...
  19. jan
 • Da li Srbija postaje zemlja koja sve više naliči državama s najgorim represivnim režimima? Sudeći po onome što se događa danas ili u poslednjih...
  18. jan
 • Dragan Popović iz Šapca, pretučen je ispred svoje kuće sinoć oko 22 časa i 30 minuta. On je napad uredno prijavio policiji, a u toku današnjeg dana...
  18. jan
 • Vlada Švajcarske pozvala je opštine u Srbiji da podnesu prijavu za paket podrške za unapređenje u oblasti uključivanja gradjana u procesu donošenja...
  18. jan