Bruto domaći proizvod bio je u 2020. godini realno manji za 0,9%

2. oktobar 15:29

Bruto domaći proizvod (BDP) bio je 2020. godini, u tekućim cenama, 5,5 biliona dinara i u odnosu na prethodnu godinu nominalno je veći za 1,5 odsto, a realno manji za 0,9 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. U 2020. godini, najznačajnije učešće u formiranju BDP imali su sektori prerađivačke industrije- 13,3 odsto, zatim trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (11,3 odsto), poslovanje nekretninama (7,0 odsto), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i sektori informisanja i komunikacija i građevinarstva, izračunao je republički zavod za statistiku..
Posmatrano po delatnostima, najveći realni rast bruto dodate vrednosti u 2020. godini ostvaren je u sektoru informisanja i komunikacija, zatim u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, finansijskom sektoru, državnoj upravi i obaveznom socijalnom osiguranju i obrazovanju.
Podelite