Koalicija "NADA" : Podrška advokatima

24. septembar 12:20

Koalicija NADA, koju čine POKS, DSS i 23 udruženja građana smatra da najnoviji pravni stavovi doneti od strane Vrhovnog kasacionog suda u pogledu dozvoljenosti naplate troškova obrade kredita i premije za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) ne predstavljaju ništa drugo do još jedan udar na ionako urušeno pravosuđe u Republici Srbiji i njene građane, korisnike kredita.

VKS je na sednici održanoj 16. septembra 2021. godine zauzeo stav, suprotan svom prethodnom stavu i stavovima zauzetim u hiljadama pravnosnažnih presuda, u kome se navodi da je dozvoljena naplata ovakvih troškova od strane poslovnih banaka, što je nedopustivo.

Na ovaj način narušeno je načelo pravne sigurnosti i načelo jednakosti građana pred sudom.

Koalicija NADA poziva na poštovanje zakona Republike Srbije i zaštitu korisnika kredita, kao i doslednost u primeni prava i pruža podršku protestu advokata i građana koji je održan u Beogradu ispred Vrhovnog kasacionog suda, a u svim ostalim opštinama koje imaju sud – ispred Osnovnih sudova - kaže se u ovom saopštenju.
Podelite