Istina o "silnim dugovima "bivše vlasti i "nikad punijem budžetu" aktuelne vladajuće većine

22. septembar 12:11

Saopštenje Resornog odbora za ekonomiju Gradskog odbora stranke Zajedno za Srbiju Šabac.

U Izveštaju o izvršenju budžeta za prvih šest meseci 2021. godine, koji je prezentovan na sednici Skupštine grada održanoj drugog septembra iskazani su izdaci za nefinansijsku imovinu (ulaganje u zgrade i građevinske objekte, pribavljanje zemljišta, i nematerijalnu imovinu) u iznosu od 14.180.725,00 din.

U istom periodu prethodne godine, za pomenute namene utrošeno je 292.625.044,00 din. Vlastodršci grada Šapca se hvale nikada punijim budžetom grada. Imajući u vidu dvadeset puta manje trošenje sredstava za pomenute namene, kao i činjenicu da je krajem 2020. godine budžet „nagrađen“ sa 300.000.000,00 din, postavlja se pitanje da li nosioci trenutne vlasti u gradu zaista imaju osnova da se hvale postignutim rezultatima?

Hajde da se vratimo malo unazad. Zakonom o budžetu Republike Srbije od 1.01.2014. godine, godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera, koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, za tada „neposlušni“ grad Šabac, smanjen je sa 422.000.000,00 (koliko je iznosio 2013.) na 299.000.000,00 din. U narednom periodu (2014-2020. godine), ovo je značilo 857.500.000,00 manje prihoda grada Šapca po ovom osnovu. Prisetimo se, takođe, da je pomenuti period, upravo period najvećeg kapitalnog razvoja grada u prethodnih nekoliko decenija.

Period kada su izvedene ili započete velike kapitalne investicije, na primer: zatvoren gradski bazen, Sava park, Vinaverov trg, rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma i terena za male sportove, atletska staza, istočna tribina na stadionu FK "Mačva", izgradnja infrastrukture za šabačku luku, rekonstrukcija naselja Benska bara, nova zelena pijaca, infrastrukturno opremanje radne zone (najveće investicije u izgradnju visokonaponskog kabla, trafo stanice Šabac 5, trafo stanice Mačva, vodovodna i kanalizaciona mreža), izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Nata Jeličić", učešće u izgradnji stambenih objekata za izbeglice, asfaltiranje gradskih ulica.

Gradski bazen koji danas, pored drugih afirmativnih funkcija (obuka za neplivače, prvaci republike u vaterpolu, i sl.), donosi gradu prihode od prodaje ulaznica u iznosu 5.500.000-6.000.000 dinara na godišnjem nivou.
Na osnovu navedenog, možemo malo prokomentarisati „vanserijski“ rezultat trenutne vlasti u gradu, kao i njihove tvrdnje da u prethodnom periodu za Šabac nije ništa urađeno. Jedna i druga konstatacija su notorne laži.
Kao prvo, vratimo se ponovo na „zarađenih“ 300.000.000,00 koje je budžet grada dobio od Republike. Obrazloženje aktuelne, nelegalne, lokalne vlasti da su sredstva potrebna zbog vraćanja „silnih dugova“ koje je napravila prethodna vlast je laž.
Po završnom računu za 2020. godinu višak prihoda nad rashodima je bio preko 200.000.000 dinara što govori u prilog tome da nije dovedena u pitanje likvidnost gradskog budžeta.

Takav završni račun je usvojila i Skupština. Obaveze Grada, prema dobavljačima, korisnicima i bankama su redovno izmirivane, to je činjenica. U gradu se radilo i gradilo. U gradske kapitalne investicije u periodu 2016-2020 je uloženo preko milijardu i po dinara. Ovaj podatak tek dobija na vrednosti ako se ima u vidu prethodno pomenuta cifra od preko osam stotina miliona zakinutih sredstava od strane Države. To sve govori u prilog tome da je prethodna lokalna vlast domaćinski poslovala i nije se rasipala parama građana.

Istina je da gradski budžet nikada nije bio puniji, međutim i to ima svoje racionalno objašnjenje.
U usvojenom Završnom računu za 2020 godinu evidentiran je višak sredstava od 200.000.000 dinara. Taj višak prihoda nad rashodima prenet je u 2021 godinu. Pored ovog iznosa, od Države je lokalna nelegitimna vlast dobila pod lažnim izgovorom “opasnosti za likvidnost gradskog budžeta” a u suštini kao nagradu za “pobedu” na izborima još 300.000.000 dinara, što čini ukupno 500.000.000 dinara. Računajući redovne prihode od 70% poreza na zarade za prvih šest meseci, uz ovih 500.000.000 dinara, jasno je da, kako se hvale ”račun Grada nikad nije bio puniji”.
Prihodi su se na račun slivali a troškova sem za zarade - nema.

Od svih Kapitalnih investicija koje je bivša lokalna vlast planirala za 2021 godinu (između ostalog i kupovinu skener za Bolnicu) u iznosu od preko osam stotina miliona, nema ništa. Predviđena je jedino rekonstrukciju Doma JNA i ulaganja u Sava park. Sumnjamo da će i od ovoga biti bilo šta iz jednostavnog razloga - bliži se kraj građevinske sezone a od navedenih radova ni traga.

Prisećajući se raznih ideja vezanih za rekonstrukciju Doma JNA, javnosti koja je bila uključena u donošenje konačne odluke, sumnjamo da se iza odugovlačenja ne krije neka nova ujdurma.
Podelite