Pokret "Buđenje" - Društveni sporazum o zabrani istraživanja, eksploatacije i prerade litijuma

16. septembar 17:06

Advokat Vladimir Terzić, jedan od osnivača Pokreta Buđenje, predstavio je Društveni sporazum o zabrani istraživanja, eksploatacije i prerade litijuma i pozvao sve ljude koji žele da se bore za ekološki zdravu Srbiju da im se potpisivanjem ovog sporazuma pridruže.
Podelite