Stop Rio Tintu

26. avgust 16:47

Projekat “Jadar“ – Rio Tinto je tema o kojoj se priča mesecima. Javnost se digla na noge. Lozničani,svesni kuda vodi „projekat veka“organizovali su se i pokušavaju da osveste one koji su NESVESNI ili zatvaraju oči pred istinom ili misle da žive dovoljno daleko i da nisu potencijalno ugroženi ili su im džepovi TOLIKO puni da će sudnjeg dana pobeći na rajsko ostrvo .
Stručna javnost Srbije je dala svoj maximum u borbi za osvešćenje onih koji će, bojim se , jednog dana dati AMIN na ovaj „projekat smrti“.
Profesor dr Ratko Ristić,dekan šumarskog fakulteta u Beogradu,u svojoj prezentaciji u SANU je dao najpreciznije podatke o zatečenom stanju životne sredine u Loznici, primere o ekološkim katastrofama koje je Rio Tinto učinio na drugim lokalitetima u svetu i na šta se obavezala Srbija ratifikacijom tri Rio Konvencije u Nacionalnoj Skupštini.
Izlaganju profesora Ristića i drugih eminentnih stručnjaka prisustvovali su i srpski političari koji odlučuju o našoj budućnosti. Njihove izjave nakon prezentacije u SANU pokazale su da je interes mnogo veći od nepobitnih činjenica koje ukazuju zašto treba obustaviti projekat „Jadar“ i da ih nije briga za ljude, a još manje za životnu sredinu u već devastiranom području Loznice.
U prethodnom veku Loznica je imala razvijenu industriju .Viskoza ne radi godinama. Više decenijski rad Viskoze devastirao je preko 70 ha zemljišta pored reke Drine samo 2 km od grada. O ovom problemu se samo pričalo od 2001 godine do danas. Iako su evropski fondovi opredeljivali sredstva za zbrinjavanje istorijskog otpada i remedijaciju zemlljišta, država NI JEDNOG TRENUTKA NIJE odvojila sredstva za projektnu dokumentaciju koja je bila jedini uslov za korišćenje namenskih fondova.
Rudnik i topionica Zajača, poznat po rudarenju od 1865 i proizvodnji antimona od 1938 -1982 godine, a zatim olova, na 12 km od grada se nalazi pored reke Štire, koja protiče kroz Loznicu i uliva se u Drinu. Iz deponije antimonske/istorijsko zagađenje/ i olovne šljake opterećene sa preko 600.000 m3 toksičnog materijala procedne vode decenijama su oticale Štirom u Drinu.
Rudnik Stolice na samo 15 km od Loznice u selu Korenita u vrhu sliva Jadra u nasleđe pokoljenjima ostavio je jalovište sa preko 250.000 m3 jalovine u kojoj je pronađen gotovo ceo Periodni sistem hemijskih elemenata.
Loznica je grad koji obuhvata površinu od 612 km2 i ima prema podatku iz 2016 godine, 76.390 stanovnika. Poznata je po rudarenju koje prema istorijskim podacima datira iz 1445 godine a intezivno počinje 1877 godine exploatacijom rude antimona.
U ovako decenijama ranjavanoj, devastiranoj, degradiranoj životnoj sredini u kojoj je lokalno stanovništvo pretrpelo ogromne zdravstvene štete u prošlosti , Vlada Srbije podržava investiciju kompanije Rio Tinto koja je prepoznata u svetu kao neodgovorna i bahata.

Projektom Rio Tinto predviđa da devastira preko 500 ha plodnog zemljišta, poseče 200 ha šume i na taj način uništi prirodnu proizvodnju 7000 t organskog ugljenika, izazove eroziju i denudaciju tla i svojom delatnošću sekundarno utiče na devastaciju 1290 ha zdravog prostora.
Dostupni podaci o godišnjoj proizvodnji od 1,6 miliona tona rude jadarita, 286.000 t borne kiseline, 58.000 t litijum karbonata, 259.000 t natrijum sulfata, deponija visine 60 m na površini od 19,5 ha, odlagalište na 553 ha, upotreba vodnog zemljišta u rudarenju, deponovanje otpada u zoni sanitarne zaštite, nedefinisan broj godina exploatacije od 30 - 60 I BROJ ZAPOSLENIH OD 500 – 700, jasno govore o veličini potencijalne EKOLOŠKE BOMBE SA NESAGLEDIVIM POSLEDICAMA.
Projektom se uništava preko 50 objekata graditeljskog nasleđa i arheoloških lokaliteta kao i područje turističke destinacije
Odgovorni u državi ćute pred činjenicama da nam se sprema ono o čemu je pisao Američki Centar za biološku raznolikost (Center for Biological Diversity), objavljivanjem mape projekata Rio Tinta, koji su ostavili ekološke posledice u mnogim krajevima sveta i negiraju tvrdnje ove kompanije koja se u svetu predstavlja kao kompanija koja ne zagađuje životnu sredinu.
Zbog toga se pitamo da li je Jadar balkanska Panguna, a Loznica naš Bugenvil, da li je Rio Tinto savladao lekciju iz etike nakon što je uništio stare pećine Aboridžina i hoće li se srpski litijum zaista iskopavati po pravilima po kojima se štiti životna sredina. Odgovore bi trebalo da da država i tako umiri javnost da negativna iskustva u drugim zemljama se neće ponoviti u Srbiji.
Da li je iko u državi računao vrednost prirodnog kapitala koji će biti uništen? Koliki je interes države u ovom projektu? Koliko nas izmenjen Zakon o rudarstvu štiti ili je menjan u interesu stranih kompanija? Da li je 700 radnih mesta vredno života i zdravlja hiljade ljudi?
Za koga je obavezujući čl.74 Ustava RS u kom piše …. “svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštenje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.”
Loznica , projekat “Jadar” je početak EKOLOŠKE KATASTROFE. Ako to dozvolimo oni se neće zaustaviti…Sledeće je Valjevo,Požega, Rekovac …
Zaključak zašto treba zaustaviti Rio Tinto

• Realizacija projekta "Jadar" vodi ka degradaciji predela doline Jadra i ugrožavanja primarnih prirodnih resursa, zemljišta, šuma, voda i originalnog biodiverziteta
• Uspostavlja se scenario permanentnog rizika po zdravlje radnika, stanovnika obližnjih sela i grada Loznice.
• Uništavanje primarnih prirodnih resursa, raseljavanje lokalnog stanovništva i stalan rizik od zagađenja, nisu pokazatelji zadovoljenja nacionalnog interesa.
• Neophodne su hitne izmene zakonske regulative i stroga kontrola rada Ministarstva rudarstva i energetike.
• Nastavak nekontrolisane realizacije sličnih rudarskih projekata doveo bi do ozbiljnih ekosistemskih poremećaja, degradacije životne sredine i bio bi indikator nesposobnosti države, ali i šire društvene zajednice, da sagledaju štetnost ovakvih aktivnosti po javni interes.
• Neprihvatljivi etički, ekološki i socijalni aspekti aktivnosti RT u svetu.
• Član 74 Ustava Srbije: "Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako , a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.
Ustani Srbijo !!!!!
NE - RUDNIK!!!
DA - ŽIVOT!!!
Podelite
 • Nekoliko dana proteklo je od kada su mirne proteste građana prekinuli batinaši i funkcioneri SNS-a koji su bagerom, motkama i čekićima napali građane...
  3. dec
 • Srpska koalicija NADA koju čini POKS, DSS i 25 udruženja građana održala je tribinu u Topoli, gde je građanima predstavila program ikandidata za...
  3. dec
 • Srpska koalicija NADA koju čine POKS, DSS i 25 udruženja građana na 103. godišnjicu od prisajedinjenja Banata, Bačke, Baranje i Srema Srbiji, podseća...
  26. nov
 • LAŽI, GLUPOSTI I MANIPULACIJEili ko je više zadužio građane Vučić ili Zelenović ?Na konferenciji za štampu gospodin Aleksandar Pajić je demantovao...
  24. nov