Okrugli sto "Alternativne sankcije"

26. avgust 2021. 16:33

Danas je, u organizaciji Odbora za ljudska prava Valjevo održan Okrugli sto o izazovima u sistemu kao i samom sprovođenju vanzavodskih sankcija i mera. Učešće na ovom Okruglom stolu uzeli su i predstavnici pravosuđa. Ovo je prilika i da se javnost upozna sa ovom vrstom sankcija i mera. Na ovom Okruglom stolu učestvovali su i advokati, predstavnici advokatske komore. Oni smatraju da je značaj ovakvih događaja veliki zbog mogućnosti razmene ideja i stavova.
Podelite