Autizam se živi 365 dana

3. april 13:51

Šabac je juče istinski bio sa posvetom 2. aprilu, Svetskom danu osoba obolelih od autizma. I zgrada Gradske uprave bila je osvetljena plavim svetlom kako bi se pružila podrška podizanju svesti o autizmu, podrška neophodna osobama obolelim od ovog poremećaja, ali i njihovim porodicama. Posveta 2.aprilu je i naša emisija odmah nakon Vesti
Podelite