Ministarka Marija Obradović: Javna uprava efikasan i praktičan servis svih građana

13. januar 11:07

Početkom ove godine očekuje se usvajanje nove Strategije reforme javne uprave, koja će dati smernice rada za narednu deceniju. Nacrt ovog dokumenta pripremilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao glavni koordinator reforme, u saradnji sa drugim državnim organima. Ministarka Marija Obradović u fokus svog rada stavlja završetak procesa reforme sistema plata, jačanje razvoja elektronske uprave, ali i osnaživanje gradova i opština u Srbiji.
Podelite