Reforma javne uprave

8. januar 19:59

U procesu reforme javne uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pokrenulo je program Jedinstveno upravno mesto, sa ciljem da se građanima pruže bolje i efikasnije usluge. Ta usluga omogućava građanima da na jednom mestu dobiju sve informacije, podnesu samo jedan zahtev i u komunikaciji samo sa jednim službenikom dobiju odgovarajuće rešenje. Od 2018. godine do sada, Jedinstvena upravna mesta otvorena su u 14 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i Šabac. U planu je njihovo otvaranje i u drugim jedinicama lokalne samuprave.
Podelite