Predlog Vlade da taksa za javni servis poskupi na 299 dinara

30. novembar 2020. 13:40

Taksa za javni servis od 1. januara sledeće godine iznosiće 299 dinara umesto dosadašnjih 255 dinara, predviđeno je Predlogom izmena Zakona o privremenom uređivanju naplate takse za javni medijski servis. U informaciji Foneta se navodi da se predložene izmene nalaze u skupštinskoj proceduri od petka, 27. novembra. Vlada je predložila da takse budu uvećane za 44 dinara polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija, visokih inicijalnih troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja, kao i potrebe obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa.


Podelite