Državna revizorska institucija pomaže državi da mudro upravlja i koristi resurse

30. novembar 2020. 12:25

Državna revizorska institucija je najviši organ zadužen da vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom. U našoj zemlji funkcioniše od 2005. godine i nadležna je za državnu reviziju oko 11.000 direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i drugih korisnika javnih sredstava. Ili, jednostavnije rečeno, Državna revizorska institucija pomaže državi da mudro upravlja i koristi resurse. Za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.
Podelite