Neprocenjiva veličina akademika Mihaila Đurića

24. novembar 2020. 14:36

Peti po redu Dan Mihaila Đurića sutra će biti obeležen u Šapcu. Usled pandemije ovaj značajan dan biće bez kontakta i žive reči, uz snimljena predavanja izuzetnih kulturnih poslenika koji govore o neprocenjivoj veličini akademika Mihaila Đurića.
Podelite