Čuvajmo našu decu

20. novembar 16:43

Danas se obeležava Svetski ili Međunarodni dan deteta, ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine. Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečija prava su utvrđena Konvencijom koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.

Podelite