Gradsko udruženje penzionera Šabac: Oglas za dodelu paketa

13. novembar 2020. 14:23

Gradsko udruženje penzionera Šabac raspisalo je oglas za dodelu paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Mogu javiti penzioneri koji dokažu da njihove penzije ne prelaze mesečni iznos od 15.113 dinara. Dokazi, sa zadnjim čekom od penzije, do 1.decembra podnose se sekretaru udruženja, u vremenu od osam do 12 časova. Rezultati oglasa biće objavljeni do 5.decembra, a pravo prigovora na rang listu, je osam dana od dana objavljivanja. Prednost na pakete imaju stariji penzioneri, samohrani penzioneri i korisnici sa više članova, bez drugih primanja, navodi se u oglasu Gradskog udruženja penzionera Šabac.
Podelite