Prvo pilotiranje "Državne mature"

25. oktobar 2020. 16:08

Kako će izgledati „velika“ matura planirana za realizaciju 2022. godine imaće uskoro priliku da vide i isprobaju učenici trećih razreda iz 101 srednje škole u kojima će, od 28. do 30. oktobra ove godine, biti organizovano prvo pilotiranje državne mature. Tehnička škola Šabac je jedna od srednjih stručnih škola u kojima će biti sprovedeno prvo pilotiranje stručne mature. Proveravaće se kvalitet ispitnih zadataka kao i deo procedura koje se sprovode u školama u toku državne mature.
Testiraju se pojedini obrazovni profili, a ne cela generacija. Učenici će raditi po tri testa- Srpski jezik, Matematika i Stručno teorijski test. Cilj prvog pilotiranja je da se na vreme uoče i otklone eventualni propusti i nedostaci, ali i da se učenici navikavaju na testiranje ovog tipa i ispitne zadatke. Sve nformacije o državnoj maturi mogu se dobiti na sajtu matura.edu.rs

Podelite