Predstavnici Domova zdravlja na nastanku u OB Šabac

17. oktobar 16:55

Predstavnici domova zdravlja iz Šapca, Koceljeve, Vladimiraca i Bogatića prisusustvovali su radnom sastanku sa menadžmentom Opšte bolnice “dr Laza K Lazarević” Šabac. Sastanak je jedan u nizu susreta koji se regularno održavaju od vremena izbijanja, još uvek aktuelne epidemije.

Poučeni prethodnim iskustvom tokom borbe sa posledicama infekcije novim korona virusom, raspravljalo se o prioritetima i postupcima koje zahtevaju ugrožene grupe, zbrinjavanju Kovid-19 pozitivnih i drugih pacijenata i uočavanju i reagovanju na eventualne probleme.

U fokusu je bilo kako još bolje koordinirati rad između ustanova imajaući u vidu status Kovid bolnice i time izmenjenu konfiguraciju u kojoj radi naša ustanova. Usaglašeno je da primarna zdravstvena zaštita preuzme veći deo posla prilikom trijaže i da se ka bolnici selektuju i upućuju pacijenti iz prioritetnih grupa: hroničnih, hitnih, onkoloških, pedijatrijskih i ginekološko-akušerskih pacijenata. Takođe, dogovoren je kontituitet ove vrste stručnih satanaka, praćenje i prilagođavanje situaciji i izazovima tokom vremena trajanja epidemije, svako u polju svog delovanja i zajednički – iznalaženje načina za njihovo prevazilaženje.

Svim žiteljima koje pokrivaju ove ustanove, upućeni su izrazi zahvalosti na razumevanju i strpljenju u ovo vreme velikog opterećenja na zdravstveni sistem u zemlji.
Podelite