Odgovor Upravnog suda početkom sedmice

12. septembar 19:17

Odgovor Upravnog suda Srbije na žalbu koja je uložena na odluku Gradske izborne komisije, tebalo bi da stigne u ponedeljak. Podsećamo, GIK je na sednici održanoj 6. septembra, dan posle ponovljenih lokalnih izbora u Šapcu, doneo odluku da se ponovi glasanje na biračkom mestu broj 36 u selu Ševarice. Dva dana kasnije, na sednici održanoj 8. septembara, GIK je postupajući po prigovorima, na osnovu uvida u zapisnike sa biračkih mesta, utvrdio da su navodi iz svih 19 podnetih prigovora neosporni i tačni i da su na svih 19 biračkih mesta povređene odredbe izbornog zakona. I pored toga, prigovori nisu usvojeni jer za to nije glasala potrebana većina. Na ovakvu odluku komisije uložena je žalba, a konačnu odluku donosi Upravni sud Srbije.
Podelite