Pešadijska gađanja na stelištu u Desiću

1. septembar 13:25

Jedinice Vojske Srbije izvode pešadijska gađanja na strelištu Desić do desetog septembra, u vremenu od sedam do 22 časa. U vreme izvođenja gađanja, zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega, u blizini strelišta i na deonicama puteva koji vode ka njemu.

Podelite