U Šapcu nije bilo prekoračenja osnovnih zagađujućih materija

31. jul 2020. 14:17

Na teritoriji grada Šapca nije bilo prekoračenja osnovnih zagađujućih materija, pokazali su rezultati monitoringa koji na mernim stanicama u gradu obavljaju Gradski zavod za zavno zdravlje Beograd i Zavod za javno zdravlje Šabac. Nešto više vrednosti amonijaka, ali u dozvoljenim granicama, registrovane su na lokaciji Autobuske stanice 22. i 26.jula.
Podelite