Pešadijsko gađanje na strelištu "Desić"

12. jul 11:37

Obaveštava se stanovništvo da će jedinice Vojske Srbije izvoditi pešadijska gađanja na strelištu „Desić“, u vremenu od 7 do 22 sata u utorak 14. i sredu 15 jula. U vreme izvođenja gađanja zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega, u bilizini strelišta i na deonicama puta koje vode ka strelištu. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilazima biće postavljena straža, čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Početak i završetak gađanja označavaće se sirenom.
Podelite