GIK ne može da raspiše izbore dok se ne završi žalbeni postupak

3. jul 15:30

Gradska izborna komisija danas je saopštila da će ponovljeni izbori biti raspisani kada se završi žalbeni postupak. Upravni sud treba da odlučuje o jo 12 žalbi koje su podneli birači.

Odluka Upravnog suda o poništenju lokalnih izbora u Šapcu na 27 biračkih mesta, doneta u nedelju, je pravosnažna, ali žalbeni postupak još uvek nije završen.

U žalbenom postupku u Upravnom sudu nalazi se još 12 žalbi koje su podneli birači. Rok za održavanje ponovljenih izbora od dana donošenja odluke Upravnog suda po poslednjoj žalbi je do sedam dana.

U narednom periodu pratiće se i epidemiološka situacija kako se članovi Gradske izborne komisije ne bi izlagali riziku da budu inficirani korona virusom, što predstavlja društvenu odgovornost nezavisnog organa.

Prigovori koje razmatra Upravni sud, kako kažu u GIK-u, podneli su birači koji nisu bliski Srpskoj naprednoj stranci, a odnose se na brojne nepravilnosti na biračkim mestima. Na nekim biračkim mestima u biračkim odborima, koje je formirala Republička izborna komisija, bili su i ljudi koji su u srodstvu, što je takođe jedna od nepravilnosti. Rok žalbe Upravnom sudu je završen.
Podelite