Saopštenje Zavoda za Javno zdravlje Šabac

3. jul 12:12

Saopštenje Zavoda za javno zdravlje Šabac, objavljeno na facebook stranici objavljujemo u celosti:

Kako je došlo do promene u epidemiološkoj situaciji na Okrugu, povećanog broja pozitivnih na SARS-CoV-2 virus, što je dovelo do nestabilne epidemiološke situacije, u Gradu Šapcu od 22.06.-28.06.2020.godine imamo 66 pozitivnih osoba na PCR testovima, a u periodu od 29.06- 02.07.2020. godine 49 pozitivnih osoba na PCR testovima.

Najviše zaraženih je u dobnoj grupi od 20-40 godina (društveno aktivni,zaposleni).

Iako nije došlo do geometrijske progresije oboljevanja, ostajemo pri mišljenju da mere koje smo dostavljali lokalnom Kriznom štabu moraju i dalje da se poštuju.
Predloge mera smo slali Kriznom štabu grada Šapca 20.06, 23.06., 26.06.2020.godine (dopisi br.1029/1,1037/1, 1066/1).

Sve naše predložene mere neophodno je dopuniti sa merama koje je donela Vlada Republike Srbije 01.07.2020.godine u Uredbi o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid – 19.
Podelite