Koalicija METLA 2020 - OPSTANAk predala listu

2. jun 17:01

Gradskoj izbornoj komisiji, danas su predati potpisi podrške koju su sugrađani dali za izbornu listu, „METLA 2020 - ZA OPSTANAK - JAČE OD BOJKOTA - SRĐAN MITRAŠINOVIĆ“.
Podelite