Novi tim za Šabac predstavio program u oblasti zdravstvene zaštite

27. maj 17:05

Koordinatori Novog tima za zdravstvo, doktori Jasmina Stanković i Jovan Ćirić, predstavili su program za zdravstvo liste „Jelena Milošević Novi tim za Šabac“. Isiču da imaju jasan plan kako da se zdravstvo u Šapcu dodatno unapredi.
Podelite