Subvencije od grada Šapca za navodnjavanje zemljišta

14. maj 16:17

Program koji treba da omogući da po istom principu kao u Pocerini snažnim podizanjem proizvodnje jagode, kopanjem dubinskih bunara i navodnjavanjem kap po kap, počinje sa realizacijom i Mačvi. U Mesnoj zajednici Slepčević za učešće u programu navodnjavanja zemljišta prijavilo se 23 domaćinstva.
Podelite