Fiskalni savet: "Odustati od najavljene pomoći od 100 evra"

9. april 15:34

Fiskalni savet ocenio je da je u načelu opravdano planirano veliko zaduživanje Srbije, veće od tri milijarde evra za smanjenje negativnih ekonomskih posledica pandemije koronavirusa, uz uslov da mere budu ekonomski racionalne, da se na vreme obezbedi njihovo finansiranje i da budu sprovedene bez kašnjenja. Ipak, ocenjuje se da Vlada Srbije treba da odustane od najavljene pomoći od 100 evra punoletnim građanima. "Iako Fiskalni savet načelno podržava snažnu državnu intervenciju koja je u ovom trenutku i opravdana i potrebna, naša analiza pokazuje da uspeh planiranog programa zavisi od više činilaca: da sve mere budu ekonomski racionalne, da se na vreme obezbedi njihovo finansiranje i da njihovo sprovođenje bude bez kašnjenja", navedeno je u saopštenju. Prema oceni Fiskalnog saveta "većina planiranih mera opravdana i u skladu je sa dobrom međunarodnom praksom, osim isplate 100 evra punoletnim građanima koja je potpuno neprimerena".
Podelite