Edukacija u kancelariji za mlade

9. mart 2020. 13:32

Prva edukacija u okviru projekta AGRI pod nazivom "Koja je uloga i čemu služe geografsko informacioni sistemi sa posebnim osvrtom na poljoprivredu", održana je u Kancelariji za mlade. Projekat stavlja akcenat na podršku mladim poljoprivrednicima, one koji su već zasnovali svoju proizvodnju ali i onima koji nameravaju da se angažuju u agraru.
Podelite