Dodeljeni sertifikati za pustovanje vune

28. februar 15:21

U Radionici „Stari zanati“ Gradske organizacije invalida rada u Šapcu, u okviru ReLOaD projekta, sačuvan je još jedan stari zanat, najstarija tehnika obrade vune, takozvano pustovanje. Radovi sa obuke pustovanja vune poslati su u Etno mrežu, koja je ujedno i partner u projektu, ocenjeni su i danas su svečano uručeni sertifikati.
Podelite