Još jedno priznanje za grad Šabac

11. februar 13:29

Prestižni magazin Financial Times objavio je publikaciju “Evropski gradovi i regioni budućnosti za 2020/2021”, prema kojoj se Grad Šabac svrstao među gradove sa najboljom strategijom za privlačenje stranih direktnih investicija.
Ovo priznanje Grad Šabac dobija drugi put za redom, a sve na osnovu postignutih rezultata u oblasti privrede.

Samo u toku poslednjih godinu dana broj nezaposlenih se smanjio za 1.030 lica. Ovo je direktna posledica povećanja broja privrednih društava, čiji broj se povećao za 80 i rasta broja preduzetnika, čiji broj se povećao za 400. Osim toga, otvoren je i počeo sa radom Trening centar koji omogućava privrednicima da lakše dođu do kvalifikovanih radnika. Posebu prednost u ovoj oblasti Šabac ostvaruje brigom o privrednicima koju Grad sprovodi kroz rad Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, Privrednog saveta, Komisije za praćenje investicija i Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Najnovije priznanje još jednom potrvrđuje da je Šabac grad sa povoljnim poslovnim okruženjem i istovremeno otvara put ka još većem napretku.

Financial Times jednom u dve godine raspisuje poziv za rangiranje gradova i regiona Evrope i gradovi koji smatraju da su u prethodnom periodu postigli dobre rezultate mogu da podnesu prijavu, bez ikakvih troškova.
Podelite