14.februar: Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu

11. februar 12:10

Odeljenje lokalne poreske administracije, Gradske uprave grada Šapca, obaveštava obveznike: fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je petak, 14. februar, rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu. Pozivaju se obveznici da sva zaostala dugovanja iz prethodnog perioda, po osnovu lokalnih javnih prihoda, izmire kako bi izbegli postupke prinudne naplate dugovanja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata. Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije.
Podelite