Kakav je pravni status v.d. direktorke OŠ Jevrem Obrenović

8. februar 11:01

Gradska uprava grada Šapca, da podsetimo, uputila je dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ministru Mladenu Šarčeviću, da u zakonom propisanom roku postupe u skladu sa odredbama Zakona i reše pravni status v.d. direktorke Osnovne škole „Jevrem Obrenović“. Juče je na sajtu tog Ministarstva objavljena vest u kojoj se kaže: "Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po dobijanju dopisa iz Gradske uprave Šabac a u vezi sa pravnim statusom v. d. direktorke Osnovne škole „Jevrem Obrenović“, Svetlane Stanković preduzeće mere iz svoje nadležnosti i u skladu sa zakonom postupiti u najkraćem roku".

Podelite