Kako je v.d. direktorka bez ugovora o radu prijavljena na socijalno osiguranje?

16. januar 12:39

Na osnovu saznanja da je vršilac dužnosti direktorke u Osnovnoj školi „Jevrem Obrenović“, Svetlana Stanković, istaknuta aktivistkinja Srpske napredne stranke i odbornica u Skupštini grada Šapca, prijavljena na obavezno socijalno osiguranje, Školski odbor zatražio je informacije kako se to dogodilo uzimajući u obzir da sa njom nije potpisan ugovor o radu.
Podelite