Ministarstvo pravde: Beležnik piše Poreskoj upravi

10. januar 15:01

Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je danas da od 1. januara javni beležnici,
za sve građane čija je poreska obaveza promet, poklon ili nasleđivanja nepokretnosti, elektronski dostavljaju ispravu ili odluku, izjašnjenja i podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze Poreskoj upravi i organima lokalne poreske administracije.Građani više ne podnose poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, kao i poreza na imovinu, već sve činjenice vezano za oporezivanje mogu izjaviti kod javnog beležnika, navodi se u saopštenju. Javni beležnik će ih uz ispravu elektronski dostaviti Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, koji po službenoj dužnosti donose rešenje koje dostavljaju građanima na adresu prebivališta.Podelite