Sutrašnja čajanka u Muzeju posvećena Benskoj bari

22. decembar 2019. 16:05

U Narodnom muzeju Šabac sutra u 18 časova održaće se Istorijska čajanka koja će se ovoga puta baviti sećanjima na Bensku baru. Istraživaće se sećanja na Bensku baru – kako na arheološka iskopavanja koja su otkrila njenu praistorijsku prošlost, tako i na ona koja su vezana za period intenzivne izgradnje ovog dela grada. Uz stručnu pomoć arheologa Momira Cerovića i istoričara Branislava Stankovića, publika će saznati mnoge do sada nepoznate podatke o Benskoj bari, ali će i sama dobiti priliku da podeli svoja sećanja i tako obogati naše zajedničko pamćenje.
Podelite