Grušić, Miloševac i Desić direktno odlučuju 8. decembra

28. novembar 2019. 14:48

Meštani seoskih mesnih zajednica, Grušić, Miloševac i Desić razgovarali su danas sa predstavnicima Gradske uprave o predstojećem direktnom odlučivanju, koje ove mesne zajednice očekuje osmog decembra. Meštani ističu da je odluka o povraćaju sredstava od poreza na imovinu jako dobar potez, jer sami ne bi mogli da skupe novac za projekte koje žele da urade u svom mestu.

Meštani Grušića, na prošlogodišnjem neposrednom izjašnjavanju najviše novca opredelili su za šljunčenje atarskih puteva, a veliki deo sredstava opredeljen je i za radove na domu kulture i prostorijama mesne zajednice. Na listi za ovogodišnje neposredno izjašnjavanje Savet Mesne zajednice, predložio je da se najviše novca, čak preko milion dinara utroši na šljunčenje atarskih puteva, a predloženo je i da deo novca bude opredeljen za krečenje prostorija Doma kulture.
Predlozi u Mesnoj zajednici Grušić


U Miloševcu, na prethodnom direktnom odlučivanju, novac od poreza na imovinu, utrošili su na asfaltiranje seoskog puta u dužini od 400 metara. Ove godine Savet Mesne zajednice predložio je da svih 226 hiljada dinara vraćenih od uplaćenog poreza na imovinu bude utrošeno u šljunčenje atarskih puteva.
Predlozi u Mesnoj zajednici Miloševac


U Desiću, prethodne godine, meštani su opredelili najveći deo novca za uređenje atarskih puteva, dok je deo novca uložen i u osnovnu školu. Ista situacija je i ove godine, meštanima su najvažniji atarski putevi, a deo novca predviđen je i za nastavak radova u osnovnoj školi.
Predlozi u Mesnoj zajednici Desić


Sve što meštani izglasaju, u narednoj godini biće i urađeno, što dokazuju i prethodni projekti izglasani na neposrednom izjašnjavanju, koji su ili završeni ili u završnoj fazi.
Podelite