Šapčani mogu biti ponosni na filozofa Mihaila Đurića

26. novembar 2019. 13:15

"Dan Mihaila Đurića", sa posvetom na lik i delo istaknutog naučnika, znamenitog Šapčanina, završen je u Biblioteci šabačkoj, razgovorom na temu "Mihailo Đurić i časopis Praxis".

Podelite