Usvojen predlog Odluke o boravišnoj taksi

23. novembar 2019. 14:15

Na jučerašnjoj 37. sednici Skupštine grada Šapca razmatran je i usvojen predlog odluke o boravišnoj taksi. Njome je utvrđena obaveza, visina i način plaćanja boravišne takse na teritoriji grada Šapca, kao i druga pitanja koja se odnose na boravišnu taksu.
Podelite